آزمایش‌های غیر مخرب جوشکاری کدامند
آزمایش‌های غیر مخرب جوشکاری کدامند

آزمایش‌های غیر مخرب جوشکاری کدامند

آزمایش های غیر مخرب جوشکاری شامل موارد زیر می باشد:
بازرسی چشمی
آزمایش مایع نافذ
آزمایش ذرات مغناطیسی
آزمایش پرتونگاری
آزمایش فراصوتی جوش ها
آزمایش های غیر مخرب رایج در بازرسی اتصالات جوشی مخازن تحت فشار و لوله کشی تحت فشار عبارت از:
بازرسی چشمی
آزمایش مایع نافذ
آزمایش‌ ذرات مغناطیسی
آزمایش پرتو نگاری
آزمایش فراصوتی
هر کدام از روش های مزبور برای کار ویژه ای کاربرد دارند راهنمای انتخاب روش آزمایش غیر مخرب:
بازرسی چشمی
بازرسی چشمی در بین روش های غیر مخرب از اهمیت خاصی بر خوردار بوده و معمولا قبل از آزمایش های دیگر انجام می شود
بازرسی چشمی معمولا در سه مرحله زیر انجام می شود
قبل از جوشکاری
حین جوشکاری
پس از تکمیل جوش

قبل از جوشکاری شامل:
تصدیق فلز پایه با بررسی سوابق تصدیق تایید صلاحیت دستور العمل جوشکاری و جوشکاران یا اپراتور های جوشکاری تصدیق آماده سازی لبه و ابعاد اتصال تصدیق همترازی اتصال و جفت و جوری قطعات تصدیق درست بودن پشت بند در صورت کاربرد تصدیق شرایط خالجوش ها و تمیز بودن اتصال و تصدیق پیشگرم مناسب در صورت لزوم.

حین جوشکاری شامل:
فرایند جوشکاری و شرایط محیطی متغیر های جوشکاری و انطباق آنها با دستور العمل جوشکاری فلز پرکننده پودر جوشکاری و گاز محافظ درجه حرارات پیش گرمایش و درجه حرارت بین پاسی معمولا برسی با گچ حرارتی ترتیب و توالی جوشکاری برای جلوگیری از پیچیدگی و تمیز کاری بین پاسی.

پس از تکمیل جوش:
بازرسی ها پس از تکمیل جوش عبارت از برسی ابعاد قطعه جوش شده اندازه جوش ها گرده جوش و سطح نهایی جوش نهایی جوش ها جرقه ها ترک های چاله جوش علائم سنگ زنی لکه های قوس و آسیب های جابجایی فلز پایه پر نشدگی جوش بریدگی کناره و رویهم افتادگی تکمیل عملیات حرارتی پس از جوشکاری در صورت نیاز آزمایش های غیر مخرب و نتایج آن آماده سازی و نگهداری سوابق بازرسی جوش.

آزمایش مایع نافذ جوش
از مایش نافذ جوش برای مواردی بکار برده می شود که عیوب به سطح جوش راه داشته باشند این آزمایش به دو دسته اصلی زیر تقسیم می شود
آزمایش مایع نافذ قابل دید که معمولا قرمز رنگ می باشند
آزمایش مایع نافذ فلورسنت که معمولا سبز رنگ می باشد
مراحل انجام این آزمایش به شکل زیر می باشد
تمیز کاری سطح جوش و قطعه قبل از انجام آزمایش بوسیله ای دستمال آغشته به ماده تمیز کننده

یادآوری ها
1- قبل از آزمایش مایع نافذ باید سطح جوش و سطوح مجاور آن به فاصله دست کم 25 میلیمتر خشک و بدون چربی آلودگی پوسته سربازه جرقه رنگ و دیگر موادی باشند که می تواند نقاط راه به در جوش را بپوشاند.

2- درجه حرارتی ناحیه ای که آزمایش می شود نباید کمتر از 10 درجه سانتیگراد و بیشتر از 52 درجه سانتیگراد باشد برای شرایط که آزمایش مایع نافذ در این محدوده درجه حرارت عملی نباشد. اعمال مایع نافذ به سطح جوش مایع نافذ با خاصیت موینگی به داخل عیب کشیده می گردد.

3- حداقل زمان لازم برای ماندن مایع نافذ پس از اعمال آن بر روی سطح جوش و قبل از اعمال ماده ظاهر کننده 5 دقیقه و حداقل زمان لازم برای ظهور 10 دقیقه می باشد. پس از گذشت مدت زمان کافی مایع نافذ اضافی روی سطوح بوسیله ای دستمال آغشته به ماده تمیز کننده پاک می گردد. اعمال یک لایه نازکی از ماده ظاهر کننده برای بیرون کشیدن مایع نافذ از داخل عیوب و همزمان انجام بازرسی از محل عیوب تمیز کاری قطعه بعد از بازرسی برای جلوگیری از خوردگی.

مراحل انجام آزمایش مایع نافذ
1- نمونه قبل از آزمایش
2-  اعمال مایع نافذ قابل دید یا فلورسنت
3- گذاشتن مایع نافذ برای نفوذ و سپس برداشتن مایع نافذ اضافی
4- اعمال ماده ظاهر کننده
5- بازرسی با نور معمولی یا اشعه ماورا بنفش

آزمایش ذرات مغناطیسی چیست

آزمایش ذرات مغناطیسی برای مواد فرومغناطیسی کاربرد دارد که عیب در آنها به سطح جوش راه داشته یا نزدیک به سطح می باشد روش این آزمایش بر اساس شار مغناطیسی می باشد به این شکل که وجود عیوب سطحی یا نزدیک به سطح در جوش باعث نشتی میدان مقناطیسی شده و یک آهن ربای موضعی روی سطح جوش به وجود آمده که پودر آهن در این محل جذب جوش شده و طرحی از عیب موجوده را نمایش می دهد ذرات پودر آهن به شکل خشک و یا تر بر حسب طبیعت عیب و موقعیت آن در قطعه کاربردی داشته و می تواند به صورت فلورسنت یا بدون فلورسنت باشند قطعه جوش شده را می توان با عبور دادن یک جریان الکتریکی به شکل مستقیم یا با قرار دادن آن در یک میدان مغناطیسی به شکل مستقیم مغناطیسی کرد در روش غیر مستقیم از یوک استفاده می شود. دست کم دو آزمایش جداگانه باید در ناحیه مورد نظر انجام گردد. در آزمایش بار دوم باید خطوط شار مغناطیسی تقریبا بر آنهایی که در آزمایش آدل انجام شده اند عمود باشند زمانی که تنها پیدا کردن عیوب سطحی مد نظر باشد استفاده از جریان متناوب AC نسبت به جریان مستقیم DC ترجیح داده می شود.

نظر خود را بنویسید