فرآیندهای جوشکاری کدامند و مقایسه آنها: مزایا و محدودیت ها
فرآیندهای جوشکاری کدامند و مقایسه آنها: مزایا و محدودیت ها

فرآیندهای جوشکاری کدامند و مقایسه آنها: مزایا و محدودیت ها

1- جوشکاری قوسی فلزی با الکترود روپوش دار به روش SMAW
2- جوشکاری قوسی تنگستن با حفاظت گاز خنثی GTAW
3- جوشکاری قوسی فلزی با حفاظت گاز GMAW
4- جوشکاری قوسی با الکترود توپودری FCAW
5- جوشکاری قوسی زیر پودری SAW
جوشکاری قوسی با الکترود روپوش دار مزایا و محدودیت های جوشکاری قوسی با الکترود روپوش دار مزایا جوشکاری در تمام حالت ها امکان پذیر می باشد جوشکاری در محل و تعمیرات جوشکاری تجهیزات ساده کم هزینه و تنظیمات ساده دارد محدودیت ها پتانسیل بالا برای آلودگی های جوش نسبت به سایر فرایند های جوشکاری نامناسب برای جوشکاری فلزات نازک می باشد نامناسب برای جوشکاری المنیوم و بیشتر برنزها جوشکاری قوسی تنگستن با حفاظت گاز خنثی مزایا و محدودیت ها جوشکاری قوسی با حفاظت گاز خنثی مزایا بهترین در کنترول بریدگی کناره جوش می باشد گسترده وسیعی از ضخامت ها را می توان جوشکاری کرد جوش های خیلی تمیز و با کیفت را تولید می کند هم به شکل دستی و هم اتوماتیک قابل استفاده می با‌د جوشکاری در تمام حالات فلز پر کننده همیشه مورد نیاز نیست محدودیت ها نرخ پایین رسوب فلز جوش نسبت به فرایند های SMAW و GMAW و SAW برای جوشکاری فلزات با ضخامت بیشتر از 10 ملیمتر نسبت به فرایند های دیگر کمتر اقتصادی می باشد کنترول گاز محافظ در محیط های که باد زیاد است مشکل می باشد جوشکاری قوسی با حفاظت گاز مزایا و محدودیت ها جوشکاری قوسی فلزی با حفاظت گاز جوش با کیفت بالا نرخ رسوب بالا سه برابر SMAW بدون سرباره و با حداقل تمیز کاری بین پاسی محدودیت ها تجهیزات پیچیده و گران تولید جرقه های زیاد با گاز CO2 جوشکاری قوسی با الکترود تو پودری امکان نرخ بالای رسوب آماده سازی اتصال کمتری نسبت به SMAW و GTAW امکان جوش زیاد تک پاسه محدودیت ها کدامند پوشش سرباره بین پاسی باید برداشته شود تجهیزات گران و پیچیده پودر هسته ممکن است رطوبت گرفته و سبب ایجاد تخلخل در جوش شود جوشکاری قوسی زیر پودری مزایا و محدودیت های جوشکاری قوسی زیر پودری 1 نرخ بالای رسوب 2 کیفیت جوش عالی 3 پیچیدگی زاویه ای جوش کمتر می باشد 4 ظاهر جوش عالی می باشد 5 نفوذ جوش عالی می باشد 6 آماده سازی اتصال کمتر می باشد بهترین برای جوشکاری قطعات ضخیم و جوش های طولانی است محدودیت ها حالت های جوش به تخت افقی محدود می شود به فلزات آهنی و آلیاژ های نیکل بالا محدود می گردد مراقب ویژه برای حفاظت از پودر در برابر رطوبت سرباره و پودر ذوب نشده باید برداشته شود خواص ضربه ای بالا به سختی بدست می آید.

نظر خود را بنویسید