نشت شار مغناطیسی چیست و چگونه است
نشت شار مغناطیسی چیست و چگونه است

نشت شار مغناطیسی چیست و چگونه است

در این فرایند به روش استفاده از یک میدان مغناطیسی قوی فولاد مغناطیسی می‌ گردد در صورت وجود عیب همچون خوردگی، مقداری از این میدان مغناطیسی نشت پیدا می‌کند. یک حسگر مغناطیس بین دو قطب میدان مغناطیسی قرار می‌گیرد تا این نشتی شار را دریافت کند. به این روش می‌توان به وجود عیب پی برد. فرایند نشت شار مغناطیسی (MFL) یک آزمون غیر مخرب می باشد .

این فرایند آزمون منطبق با استانداردهای بین المللی (API, ASME, ASTM &…) بیشتر برای لوله‌ها، سقف دیواره و کف مخازن، ظروف تحت فشار و ورقهایی با جنس مغناطیس شدن  هستند کاربرد دارد و به واسطه قابلیت بازرسی با سرعت و حساسیت بالا و ارایه گزارش دیجیتال و چاپی رنگی، حتی از روی سطح عایق و بدون برداشت رنگ روشی اقتصادی می باشد بازرسی کف مخازن ذخیره نفت، بنزین و سایر سیالات به دلیل حجیم بودن آنها باروش آلتراسونیک اقتصادی به نظر نمی رسد.

برای افزایش کارایی این مخازن از روش MFL برای بازرسی خوردگی حفره ای و سایر عیوب کف استفاده می شود. این ابزار برای بازرسی در اطراف لوله قرار داده می‌شود. با وصل شدن برق به سیم پیچ درایو، در قطعه یک میدان مغناطیسی ایجاد می‌کند. همین طور که ابزار در طول قطعه حرکت می‌کند تغییرات در ضخامت دیواره که به علت خوردگی، فرسایش، ایجاد حفره و غیره ایجادشده است باعث خواهد شد چگالی شار مغناطیسی تغییر کند.

سیگنالهای دریافت شده برای پردازش به کامپیوتر ارسال می شود. بازرسی کف مخزن هم در اصل مانند لوله‌ها است، اما با این تفاوت که در آنها از یک سری ژنراتور میدان مغناطیسی (“پل”) و سنسور استفاده می گردد. در اصل تمام این تجهیزات بر روی یک ماشین شبیه به جارو برقی قرار داده شده است .

پل‌ها یک میدان مغناطیسی اشباع در کف مخزن تولید می‌کنند، و هر گونه کاهش در ضخامت یا از بین رفتن مواد به دلیل ایجاد حفره یا خوردگی باعث می‌شود ناهنجاری در شکل شارهای مغناطیسی ایجاد شود و اصطلاحاً شار مغناطیسی از کف مخزن به سمت بالا “نشت” کند. این ناهنجاری‌ها را می‌توان توسط سنسورها برداشت کرد.

نظر خود را بنویسید