تایید فرآیند صلاحیت بازرسان جوش چگونه است
تایید فرآیند صلاحیت بازرسان جوش چگونه است

تایید فرآیند صلاحیت بازرسان جوش چگونه است

تایید صلاحیت بازرسان جوش و کارکنان آزمایش های غیر مخرب
تایید صلاحیت و گواهی بازرسان جوش الزاماتی نظیر تجربه اتمام رضایت بخش یک آزمون که شامل توانایی های ثابت شده و مدرک تیز ببینی چشمی می باشد را در بر می گیرد این آزمون دانش بازرسان را از فرایند های جوشکاری دستور العمل های جوشکاری آزمایش های غیر مخرب اصطلاحات و تعاریف نشانه ها گزارش ها متالورژی جوشکاری ریاضیات مربوط ایمنی تضمین کیفیت و مسئولیت ها را محک می زند.
استاندارد های AWS B5. 1 سطوح بازرسان جوش را به صورت زیر تعیین می کند:
کمک بازرس جوش AWI
بازرس جوش WI
بازرسان ارشد جوش SWI
در این قسمت به توانایی های بازرسان جوش مطابق با AWS kCI اشاره می شود.

آماده کردن گزارش ها
برقراری ارتباطات موثر به صورت شفاهی و کتبی فهمیدن اصول فرایند های GMAWو FCAW. GTAW. RW. OFW. Saw. SMAW. و همچنین فهمیدن اصول و فرایندهای آزمایش های غیر مخرب همانند VT. PT. MT. RT. ET. UT. AET. LT. دستور العمل ها و ممیزی های مربوط به کیفیت، فهمیدن اصول متالورژی جوشکاری فهمیدن نمادها و نقشه های جوشکاری، تفسیر نقشه ها  می باشد.

نظر خود را بنویسید